Profiel

Goed projectmanagement doe je op basis van hoogwaardige kennis en tactische vaardigheden. Ri-Ko Bouwmanagement is thuis in het politieke speelveld. En behaalt resultaat binnen de vastgestelde planningen in tijd en geld.

Een andere kijk op uw bouwbudget
Te vaak rijzen bouwbudgetten de pan uit. De basisoffertes zijn duidelijk en marktconform, maar in het meerwerk wordt de winst gemaakt. Zo komt de klant voor onverwachte verrassingen te staan.

Verantwoordelijk
Ri-Ko Bouwmanagement hekelt deze werkwijze. Als je het vertrouwen hebt van een klant, moet je je verantwoordelijk opstellen. De bouwmanagers van Ri-Ko beheren de budgetten dan ook alsof het hun eigen geld is. En door heel scherp mee te kijken in de offertefase kun je kosten besparen. Door scherp technisch af te bakenen en door de markt goed te kennen.

Filosofie
Een strakke aansturing van een project betekent uiteindelijk het grootste succes voor u als klant. Dat hebben wij bij alles wat we doen voor ogen. Heldere afspraken in planning, financiën en technische uitvoering doen een project daadwerkelijk slagen.

Wat we doen

Ri-Ko Bouwmanagement kan uw project van ontwerp tot uitvoering compleet begeleiden. Uiteraard kunt u ook alleen onderdelen uit dit traject aan ons toevertrouwen. Wat wij doen, is:

Technisch management

 • Opstellen programma van eisen
 • Ontwikkelen plan van aanpak
 • Schetsontwerpen maken
 • Voorlopig ontwerp
 • Controleren tekenwerk
 • Directievoering bouwplaats
 • Oplevering

Financieel management

 • Kostenoverzicht
 • Aanbesteding bij geselecteerde partijen
 • Bezuinigingsvoorstellen
 • Budgetbewaking

Procesmatig management

 • Vergunningaanvraag
 • Bewaking planning
 • Kwaliteitscontrole