Bouwadvies

Op het gebied van bouwadvies kunt u terecht voor onder meer:

  • Bouwkundig tekenwerk
  • Bestekken en technische omschrijvingen verzorgen
  • Directievoering bouwplaats
  • Bouwkundige inspecties en keuringen
  • Bieden van een second opinion op bouwkundige zaken
  • Onderhoudsopname, -adviezen en meerjarenbegrotingen