Bouwkostenmanagement

U kunt ook voor alleen het financiële deel van onze kennis gebruikmaken. Wij ondersteunen u onder meer bij:

  • Opstellen van kostenoverzichten
  • Advies toetsing aannemers
  • Selectie leveranciers in relatie tot kosten
  • Beoordeling meer- en minderwerk
  • Beoordeling eindafrekeningen