Bouwprojectmanagement

Onder bouwprojectmanagement verstaan wij onder meer:

  • Volledige begeleiding tijdens het traject, van ontwerp tot uitvoering
  • Voorbereidingstraject (Programma van Eisen, plan van aanpak, schetsontwerp)
  • Aanbestedingen aannemers
  • Risicobeheersing tijdens het gehele proces
  • Kwaliteitscontrole
  • Bewaking budget en planning
  • Directievoering
  • Opstellen beheer- en behoudplannen